Diensten


Inkomstenbelasting afbeelding2

Advies over de voorlopige aanslag, Aangifte inkomstenbelasting & bezwaar indienen.

Iedereen moet elk jaar zijn aangifte inkomstenbelasting aangeven aan de belastingdienst. Wordt dit niet gedaan dan riskeert u een boete. Vaak is het invullen van de inkomstenbelasting erg complex. Daar zijn wij voor. Wij verzorgen voor u de aangifte inkomstenbelasting.

Klik hier voor meer informatie

Toeslagen afbeelding1

Advies over toeslagen & aanvragen van toeslagen.

Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op toeslagen. Toeslagen zijn een maandelijkse
tegemoetkoming van de overheid. Mensen die kinderen hebben, een huis huren of een
zorgverzekering hebben hebben vaak recht op één of meer toeslagen.

Klik hier voor meer informatie

Gemeentelijke belastingen en heffingen afbeelding3

Advies over gemeentelijke belastingen, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Aanvraag betaling in termijnen & Bezwaar indienen.

Wat veel niet weten is dat er betalingsregelingen getroffen kunnen worden.
In veel gevallen kunnen deze belastingen zelfs worden kwijtgescholden waardoor u deze niet meer hoeft te betalen.

Klik hier voor meer informatie