Afspraak maken / Meenemen


Wilt u een afspraak maken, lees dan onderstaande goed door:

Klik HIER om een afspraak te maken. Via deze link kunt u een afspraak maken voor de periode 27 februari 2019 t/m 2 mei 2019. Buiten deze periode kunt u bellen naar +31 6 83 35 66 47.

Wat moet u meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart). Indien u ook voor uw partner aangifte doet dient u ook voor uw partner een geldig legitimatiebewijs mee te nemen;

 • Aangiftebiljet met voorblad, indien u deze heeft ontvangen;

 • Alle jaaropgaven van uzelf en uw echtgenoot of partner en eventueel een opgave van uw negatief loon;

 • Indien u met het openbaar vervoer naar uw werk reist: openbaarvervoerverklaring van de NS en / of streekvervoerbedrijven of een door de werkgever afgegeven reisverklaring;

 • Overzicht met opbrengsten, waarvoor u geen jaaropgaven heeft ontvangen (denk aan opbrengsten voor vrijwilligerswerk , persoonsgebonden budget of andere inkomsten die geen loon zijn), met de bijbehorende kosten;

 • Indien u in het bezit bent van een eigen woning (koopwoning)

  • De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) beschikking van huidig jaar en het jaar ervoor;

  • Een jaaroverzicht van uw hypotheek waarop de betaalde rente en de waarde van uw hypotheek per 31 december staan vermeld;

  • Eventueel een  overeenkomst of betalingsbewijs met de te betalen erfpacht, opstal of beklemming of aan de premie of uitkering kapitaalverzekering eigen woning;

  • Indien u een woning gekocht of verkocht heeft, een overzicht van opbrengsten en kosten.

 • Overzicht van de betaalde/afgekochte of ontvangen alimentatie;

 • Indien u een lijfrente heeft, betalingsbewijs van de betaalde premies voor lijfrente/levensverzekering en/of overzicht van de ontvangen lijfrente indien u hiervoor geen jaaropgave heeft ontvangen. Tevens is het verzamelinkomen van het voorgaande jaar nodig en het overzicht van het pensioen voor het opbouw percentage (de zogeheten factor A);

 • Een overzicht van uw bezittingen en schulden indien uw bezittingen op 1 januari van het aangiftejaar meer bedragen dan € 25.000 of indien u samen met uw partner aangifte doet, meer dan € 50.000, o.a. saldo van bank- en spaarrekeningen, beleggingen, extra woningen en waarde kapitaalverzekering.

 • Betalingsbewijzen voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar;

 • Betalingsbewijzen van gemaakte ziektekosten en de vergoedingen op de ziektekostendeclaratie van de ziektekostenverzekeringsmaatschappij. Voorbeelden van ziektekosten zijn o.a. niet of deels niet vergoedde:

  • op recept verkregen medicijnen;

  • vervoerskosten huisarts / ziekenhuis;

  • aanschaffingskosten, onderhouds- en reparatiekosten van hulpmiddelen zoals kunstgebid, steunzolen, krukken, hoortoestellen ed.

  • dieetkosten en een dieetbriefje van de arts;

  • extra kosten voor kleding en beddengoed indien ze samenhangen met ziekte;

  • kosten verzorgingstehuis dat onder de AWBZ valt;

  • eigen bijdrage thuiszorg;

  • uitgaven voor extra gezinshulp;

  • kosten huisarts, tandarts, specialist en / of ziekenhuis;

  • bevallingskosten;

  • contributie kruisvereniging;

  • reiskosten voor ziekenbezoek;

  • adoptiekosten;

 • Voor weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder het aantal kilometers tussen verblijfplaats van het kind en de verblijfplaats van de belastingplichtige of bij vervoer op andere wijze de werkelijk gemaakte reiskosten;

 • ·Betalingsbewijzen van scholingsuitgaven voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen. Denk aan les- en collegegelden, kosten van boeken, schrijfmateriaal en dergelijke.

 • Betalingsbewijzen van gedane giften aan goede doelen en liefdadigheidsinstellingen.

U kunt ons overigens een groot plezier doen door kopieën te maken van de stukken die u meeneemt.

Indien u een voorlopige aanslag dan wel teruggave voor het desbetreffende aangiftejaar ontvangen heeft en u wilt weten hoeveel belasting u moet betalen of hoeveel belasting u terugkrijgt, is het noodzakelijk om deze aanslag mee te nemen. Wij kunnen u dan antwoord op deze vraag geven.