Gemeentelijke belastingen en heffingen


Gemeentelijke heffingen/belastingen

Veel mensen moeten jaarlijks veel gemeentelijke belastingen betalen.

Bij gemeentelijke belastingen moet u denken aan:
– rioolheffing;
– hondenbelasting;
– milieuheffing;
– onroerende-zaakbelasting
– en nog andere belastingen

Wat veel mensen niet weten is dat er betalingsregelingen kunnen worden getroffen.
In veel gevallen kunnen deze belastingen zelfs worden kwijtgescholden waardoor u deze niet meer hoeft te betalen.

 

Wij adviseren u over gemeentelijke belastingen en kunnen eventueel een betalingsregeling voor u treffen.
‘Wij kunnen voor u nagaan of u recht heeft op kwijtschelding en zonodig bezwaar maken wanneer u geen kwijtschelding heeft gekregen of wanneer bijvoorbeeld het bedrag van de gemeentelijke belasting te hoog is vastgesteld.

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij van u de door u ontvangen documenten en brieven van

de gemeente nodig en eventueel een woz-beschikking.

 

 

afbeelding3